Werken Bij Silverein Uitgezoomd Piet

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgaanbieder, in dit geval Silverein. 

De algemene voorwaarden van Silverein zijn te vinden op www.silverein.nl.